Klimaløsninger til det danske erhvervsliv

Luftkøleanlæg / aircondition

Dansk Klima Center er leverandører af luftkøleanlæg – også kendt som  aircondition. Luftkøleanlæg kan kun køle og bruges oftest i serverrum og til komfortkøl i kontorlokaler og butikker, hvor der ikke er et varmebehov. 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Vejledning i klimaløsninger – herunder luftkøleanlæg
  • Dimensionering af anlæg
  • Montering og idriftsætning af nye anlæg
  • Lovpligtig service samt fejlfinding på nye og gamle anlæg 


Energibesparende luftkøleanlæg
Dansk klima Center tilbyder alle typer af luftkøleanlæg og benytter altid anlæg af høj kvalitet og nyeste teknologi.  

Anlæggene kan kombineres med frikøling. Her udnytter man udeluftens ofte lavere temperatur ift. den luft man ønsker kølet. I praksis betyder det, at man ikke tilføjer energi til afkølingsprocessen, men udelukkende benytter den energi, som er til stede i luften. En difference helt ned til 2% mellem ude- og inde temperaturen kan udnyttes af et frikølingssystem. I Danmark er det kun 3% af årets timer, hvor temperaturen udenfor ligger på mere end 22 grader og derfor kan der opnås meget store strømbesparelser ved en sådan løsning. En besparelse på 50% sammenlignet med traditionelle køleanlæg er ikke usædvanlig.

Mange benytter deres kølesystemer forkert og spilder derfor mange penge. Udover at spilde penge, kan en forkert størrelse også medføre uens temperaturer, dårlig luftfugtighed, dårlig indeklima samt vedligeholdelsesproblemer over tid. En forkert installation kan reducere effektiviteten med helt op til 30 %. Derfor ligger vi stor vægt på, at afdække kundens behov og samt dimensionering af anlæg, således at vi sikrer den rette løsning.