Klimaløsninger til det danske erhvervsliv

C02-anlæg

Dansk Klima Center leverer enhver form for Co2-løsninger til alle formål uanset størrelse.

Vi har serviceteknikere med D-certifikat, hvilket betyder, at de er uddannede til at arbejde med alle arter af kølemidler og med ubegrænsede fyldningsstørrelser.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Vejledning i mulige C02- løsninger
  • Dimensionering af anlæg
  • Montering og idriftsætning af nye anlæg
  • Lovpligtig service samt fejlfinding på nye og gamle Co-anlæg

 

Co2 løsninger
Dansk Klima Center har løsninger indenfor C02 i alle størrelse til alle formål.

C02 kan bruges i mange forskellige henseender, både til køleanlæg, køle- og frostrum, chillers etc.

Fordelen ved at bruge Co2-anlæg er, at man kan lave løsninger som kræver fyldninger på mere end 10 kg kølemiddel.
I Danmark er det ulovligt, at bruge fyldninger med ikke naturlige kølemidler på over 10 kg og derfor bruges Co2 ofte som alternativ til at løse større køleløsninger, hvor man overstiger 10 kg kølemiddel. Derudover er Co2-anlæg driftssikre og meget driftsøkonomiske

Co2 (kuldioxid) er et naturligt og miljøvenligt kølemiddel med en 1 i værdi for ODP (Ozone Depletion Potiential)  og 1 GWP (Global Warming Potential) og derfor  bidrager det hverken til nedbrydningen af ozonlaget eller til den globale opvarmning. Co2 er klassificeret i sikkerhedsgruppen A1 og tilhører dermed kategorien af ikke brændbare kølemidler.

I Dansk Klima Center lægger vi vægt på, at levere løsninger af højeste kvalitet til den økonomisk mest fordelagtige pris for kunden og derfor udarbejder vi altid vores løsninger i tæt samarbejde med kunden.