Klimaløsninger til det danske erhvervsliv

Køle- og frostrum

Dansk Klima Center leverer kølerum og frostrum til alle formål og brancher.  Vi benytter altid kvalitetsprodukter der er baseret på den nyeste teknologi og som sikrer god driftsøkonomi, lang levetid og ikke mindst friske råvarer.

Vi leverer køle- og frostrum til kunder som tankstationer, kantiner, blomsterhandlere, slagtere, restauranter, medicinalvirksomheder og andre virksomheder der har behov for at opbevare fødevarer eller produkter ved den rette temperatur.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Vejledning i mulige køle- og frostrums løsninger
  • Dimensionering af anlæg
  • Montering og idriftsætning af nye anlæg
  • Lovpligtig service samt fejlfinding på nye og gamle køle- og frostrum


Specialtilpassede køle – og frostrum
Dansk Klima Center leverer mange forskellige køle- og frostrumsløsninger til vores kunder – det vigtigste for os er, at vi finder den løsning, der giver størst nytteværdi for kunden.

Alle vores køle- og frostrum er skræddersyet til vores kunders behov, da de opbygges af højisolerede moduler. Vi kan levere løsninger der kører på klassiske HCFC kølemidler eller Co2.

Vi benytter lavenergi køle- og frostrum for at opnå en driftsøkonomisk løsning samtidig med, at det sikrer en korrekt og konstant temperatur som er afgørende for at give produkter og råvarer de bedst mulige betingelser for opbevaring og holdbarhed.

Idet udeklimaet hele tiden varierer, er det vigtigt med et anlæg der kan levere en stabil lufttemperatur i rummet. Dette kræver, at kølebehovet er nøje beregnet og at anlægget det har et stort reguleringsområde. Hvis reguleringsområdet er for lille, vil det medføre for mange start/stop og dermed flere udgifter i strøm og reparationer på anlægget. Derfor er det vigtigt, at få en gennemarbejdet løsning til netop det behov man har, hvilket er årsagen til, at vi dimensionerer hvert enkelt projekt i tæt samarbejde med kunden.