Klimaløsninger til det danske erhvervsliv

Vandkølingsanlæg / chillere

Dansk Klima Center tilbyder løsninger indenfor vandkølingsanlæg til køling af produktionsmaskiner, industriprocesser og ventilationsanlæg. Vi kan levere løsninger af enhver størrelse og vi benytter altid kvalitetsanlæg.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Vejledning i mulige vandkøling-løsninger
  • Dimensionering af anlæg
  • Montering og idriftsætning af nye vandkøleanlæg
  • Lovpligtig service samt fejlfinding på nye og gamle vandkøleanlæg

 

Vandkølingsanlæg reducerer omkostningerne
Dansk Klima Center tilbyder løsninger indenfor alle typer af vandkøleanlæg/chillere og benytter løsninger som skræddersyes fra gang til gang.

Vandkølingsanlæg køler en recirkulerende vandkreds, som leverer køling til et vilkårligt antal enheder, dvs. maskiner, processer eller ventilationsanlæg.

Vandkølingsanlæg bruges ofte til at sikre produktiviteten og unødvendige produktionsstop undgås idet disse typer er både meget effektive og driftssikre.

Anlæggene kan kombineres med frikøling. Her udnytter man udeluftens ofte lavere temperatur ift. den luft man ønsker kølet. I praksis betyder, at man ikke tilføjer energi til afkølingsprocessen, men udelukkende benytter den energi som er til stede i luften. En difference helt ned til 2% mellem ude- og inde temperaturen kan udnyttes af et frikølingssystem. I Danmark er det kun 3% af årets timer, hvor temperaturen udenfor ligger på mere end 22 grader og derfor kan der opnås meget store strømbesparelser ved en sådan løsning. En besparelse på 50% sammenlignet med traditionelle køleanlæg er ikke usædvanlig.

For at sikre den rigtige løsning arbejder vi i tæt samarbejde med kunden samt foretager vi altid opmålinger således, at vi sikrer en korrekt dimensionering af anlægget.