Klimaløsninger til det danske erhvervsliv

Lovpligtige service-eftersyn

Loven foreskriver, at alle anlæg med fyldning større end 1 kg HFC/ HCFC eller  andre ”ikke naturlige” kølemidler skal have et lovpligtigt eftersyn mindst 1 gang om året. Alle anlæg med ”naturlige kølemidler” skal ligeledes have et lovpligtigt eftersyn mindst 1 gang om året.

I Dansk Klima Center tilbyder vi serviceaftaler på alle klima- og køleanlæg – både dem vi selv har solgt og monteret samt eksisterende hos kunden vi ikke selv har monteret.

Vi anbefaler som udgangspunkt service 2 gange om året, da det sikrer en optimal virkningsgrad samt mindsker risikoen for nedbrud på anlægget.