Klimaløsninger til det danske erhvervsliv

Hvad er SCOP/SEER?

SCOP
SCOP-værdien (Seasonal Coefficient Of Performance) er et udtryk for varmepumpens energieffektivitet/varmegrad.

Ved en SCOP-værdi på 5, betyder dette i praksis, at 1 kWh el giver 5 kWh varme.

SCOP- beregnes hen over en fyringssæson ud fra et fast defineret sæt af sæsonmæssige forbehold (temperaturzoner). I Europa arbejder man med tre forskellige zoner, der hver har deres sæsonmæssige temperaturforløb.

SEER
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) er en værdi som angiver hvor godt eller dårligt et klimaanlæg fungerer. Jo højere SEER-værdi et produkt har, jo mere effektiv er den og jo lavere en energiregning kan du forvente at modtage.

SEER-værdien beregnes hen over en fyringssæson ud fra et fastdefineret sæt af sæsonmæssige forbehold som foretages i et laboratorium.

Forskellen på SCOP og SEER
Den store forskel på SEER og SCOP er, at de bagvedliggende målinger for SEER foretages i et laboratorium, hvor man kan simulere de forskellige fastdefinerede sæsonmæssige temperaturudsving under kontrollerede forhold. Derved bliver alle anlæg vurderet under de præcis samme forhold og du skal hverken være opmærksom på anvendte klimazoner eller anvendte temperatursæt.