Tilskud til varmepumpe

Den grønne omstilling er i fuld gang i Danmark. Det er blandt andet fordi vi som land har en ambition om at nedbringe vores CO2 forbrug overordnet set. Her er energiselskaberne en stor spiller og derfor har Danmarks energiselskaber indgået en aftale om at yde støtte til danskere, som ønsker at energiforbedre deres boliger.

Det er også muligt at få energitilskud, når du vælger at installere en varmepumpe i dit hus. Du kan få to former for tilskud, når du installerer en varmepumpe: 

Ansøgning om energitilskud til varmepumpe

Det er vigtigt at du benytter dig af den korrekte fremgangsmåde, når du søger tilskud til din varmepumpe. Følger du ikke fremgangsmåden, er der risiko for at du ikke får bevilliget tilskuddet.

1: Ansøgning

Det er vigtigt at du søger om energitilskuddet før du indhenter tilbud på varmepumpen. Der er to muligheder, når du skal ansøge:

 • Kontakt selv et energiselskab: Du kan sagtens selv kontakte et energiselskab, om tilskud til din varmepumpe. Du beslutter selv, hvilket selskab du vil bruge. Du kan søge tilskud ved alle typer af energiselskaber.
 • Kontakt en håndværker: Hvis din håndværker allerede har en aftale med et energiselskab, kan du benytte dig af hans aftale.
A: Tilskud fra dit energiselskab
 • Dit energiselskab kan tilbyde dig tilskud til både rådgivning om energioptimering af din bolig og/eller udskiftning af din nuværende varmeform. Desuden kan du opnå økonomisk støtte til mange typer af energioptimerende tiltag. Størrelsen på tilskuddet afhænger af flere faktorer; blandt andet hvor meget energi det pågældende tiltag bidrager til at spare, hvilken type tiltag du udfører samt hvilket energiselskab du søger tilskud hos.
B: Håndværkerfradrag
 • Du har mulighed for at trække montørens arbejdsløn fra i skat,når du får monteret en varmepumpe, hvis du ikke allerede har benyttet håndværkerfradraget på et andet projekt i din bolig.

Du kan benytte dig af både tilskud fra et energiselskab og håndværkerfradrag samtidig. Du kan også i perioder opnå landsdækkende tilskud til tiltag som f.eks. udskiftning af dit gamle oliefyr, når du skifter til en varmepumpe som primær varmekilde.

2: Afvent godkendelse

 • Det er vigtigt at du sørger for at have aftalen om energitilskuddet i orden inden du påbegynder arbejdet. Her er det også vigtigt at finde ud af, hvilken type dokumentation du skal indsende til energiselskabet, når du har fået udført arbejdet.
  Husk også at du ikke behøver at benytte dit eget energiselskab til en aftale om energitilskud. Dog vil nogle energiselskaber kræve at du er kunde hos dem, for at indgå en aftale om energitilskud.
  Desuden er det vigtigt at du husker, at du kun kan indgå én aftale om støtte pr. projekt. Du kan altså ikke søge støtte forskellige steder til flere aspekter af det samme projekt.

3: Kontakt håndværker og få udført projektet

 • Nu er det tid til at opsætte din nye varmepumpe. Du skal altså nu vælge hvilken type varmepumpe du ønsker, kontakte en installatør, have udført dimensionering og implementere systemet i din bolig.

4: Indsend dokumentation

 • Når installatøren har opsat din varmepumpe, er det tid til at indsende dokumentation for at projektet er udført til energiselskabet. Som regel skal du ikke dokumentere energibesparelsen på dette trin.Hvis du har valgt at benytte dig af din håndværkers aftale med et energiselskab, er det typisk håndværkeren, der indsender dokumentationen for afsluttet projekt til energiselskabet.

5: Tilskud udbetales

 • Nu kan energiselskabet indberette din energibesparelse til energistyrelsen. Hvis du får udbetalt tilskuddet kontant istedet for at modtage rådgivning, vil du også få energitilskuddet udbetalt på nuværende tidspunkt.

Har du brug for råd og vejledning om udskiftning af din varmekilde, er du meget velkommen til at kontakte os hos Dansk Klima Center. Vi er altid klar til at hjælpe.

Læs mere og til beregninger på energistyrelsens side for energitilskud her:

Sparenergi.dk