Klimaløsninger til det danske erhvervsliv

Sådan fungerer en varmepumpe

Naturen er fuld af energi. Den indeholder energi ned til -273 °C og først derefter, er enhver form for energi trukket ud af den. Med en varmepumpe kan naturens vedvarende energi opsamles og anvendes til rum- og brugsvandsopvarmning – det betyder altså, at naturen forærer dig en stor del af din ellers sædvanlige varmeenergi.

Nedenfor ses en illustration af hvordan en varmepumpe fungerer:

varmepumpe

  1. Tilførelse af varmeenergi fra enten luft eller jord.
  2. I fordamperen (varmeveksleren) overføres varmeenergien til varmepumpens iskolde kølemiddel som så bliver opvarmet et par grader og fordamper til gasform.
  3. I kompressoren komprimeres det nu gasformige kølemiddel. Når trykket stiger, så stiger temperaturen ligeledes. Varmen, som genereres via trykket, overføres via en kondensator (varmeveksleren) til din boligs varmesystems indedel.
  4. Via kondensatorens blæser frigiver kølemidlet varmen til varmesystemet i din bolig. Samtidig bliver kølemidlet nedkølet (dog forsat + grader) og overgår til væskeform igen (væsken kondenseres)
  5. Via ekspansionsventilen sænkes tryk og temperatur til – °C så processen igen kan begynde forfra, når kølemidlet igen når fordamperen (varmeveksleren).