10 gode råd

Når man skal have sig et nyt klimaanlæg, så er der 10 gode råd at holde sig for øje. Læs de 10 gode råd nedenfor og bliv klogere på klimaanlægget inden du erhverver dig det.

1 Særlig autorisation ved opstilling

Personer, der opstiller, monterer og igangsætter de almindelige køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 1 kg kølemiddel, skal som minimum have en særlig autorisation.

2 ISO9001 Certificeret ved opstilling

Firmaer, der opstiller, monterer og igangsætter køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 2,5 kg kølemiddel, skal være ISO9001 certificeret, og teknikeren, der udfører arbejdet, skal være certificeret køle-tekniker.

3 Lovpligtige periodiske eftersyn

Alle køleanlæg og varmepumper med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal have et lovpligtigt eftersyn mindst en gang om året. Alle køleanlæg og varmepumper med mere end 3 kg af de mest anvendte kølemidler skal have udført mindst én lækagekontrol om året.

4 Særlig autorisation ved eftersyn

Personer, der foretager eftersyn, reparation, vedligeholdelse eller nedlukning (herunder tømning) af køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeudstyr, der indeholder et af de mest almindelige kølemidler, skal som minimum have en særlig autorisation.

5 ISO9001 Certificeret ved eftersyn

Firmaer, der foretager eftersyn af køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeudstyr, der indeholder mere end 2,5 kg kølemiddel- fyldning, skal være ISO9001 certificeret, og teknikeren der udfører arbejdet, skal være certificeret køletekniker.

6 Dokumentation af lovpligtigt eftersyn

Det er ejeren af et anlæg, der skal kunne dokumentere, at der har været foretaget lovpligtigt eftersyn.

7 Dokumentation ved anlæg

Dokumentation for lovpligtige eftersyn skal befinde sig ved anlægget.

8 Autorisationer og registrering

KMO, Kølebranchens Miljøordning, er udpeget af Miljøstyrelsen til at varetage autorisationer og registreringer, som gør det muligt at kontrollere en autoriseret persons eller virksomheds status i forhold til HFC kølemidler – se www.kmo.dk.

9 Ukyndig anvendelse

De fleste kølemidler kan ved uhensigtsmæssig eller ukyndig anvendelse forårsage skader på ozonlaget og/eller forøge drivhuseffekten. Det kan endvidere føre til nedsat virkningsgrad/ større energiforbrug. Også derfor skal køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeudstyr installeres og serviceres af korrekt uddannet personale og godkendte virksomheder.

10 AKB samler de godkendte virksomheder

AKB, Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, er en landsdækkende brancheforening, der samler branchens godkendte virksomheder. Ved henvendelse til AKB kan du altid få oplyst gældende regelsæt og godkendte firmaer, der giver dig branchens bedste betingelser.