Frostrum

Dansk Klima Center leverer frostrum til alle formål og brancher. Vi benytter altid kvalitetsprodukter der er baseret på den nyeste teknologi og som sikrer en god driftsøkonomi, lang levetid og ikke mindst friske råvarer.
Vi leverer frostrum til kunder som tankstationer, kantiner, slagtere, restauranter, medicinalvirksomheder og andre virksomheder der har behov for at opbevare fødevarer eller produkter ved den rette temperatur.

Vi hjælper blandt andet med:

• Vejledning i mulige løsninger
• Dimensionering
• Montering og idriftsætning
• Lovpligtig service samt fejlfinding på nye og gamle frostrumsløsninger

 

Specialtilpassede frostrum

Frostrum benyttes i alt fra slagtere, restauranter, kantiner til medicinalvirksomheder. Fælles for dem alle er, at det er vigtigt at få et frostrum der tager højde for behov og ikke mindst lever op til Fødevarestyrelsens strenge krav til opbevaring af fødevarer og Arbejdstilsynets regler for frostrum. Dansk Klima Center leverer mange forskellige frostrumsløsninger til vores kunder. Det vigtigste for os er, at vi finder den løsning, der giver størst nytteværdi for vores kunder.
Alle vores frostrum er skræddersyet til vores kunders behov, da de opbygges af højisolerede moduler. Vi kan levere løsninger der kører på klassiske HCFC-kølemidler eller CO2.
Vi benytter lavenergi frostrum for at opnå en driftsøkonomisk løsning samtidig med, at det sikrer en korrekt og konstant temperatur, som er afgørende for at give produkter og råvarer de bedst mulige betingelser for opbevaring og holdbarhed. Derudover holder vi os opdateret på lovkravene omkring frostrum.

 

Besigtigelse og dimensionering

Idet udeklimaet hele tiden varierer, er det vigtigt med et anlæg der kan levere en stabil drift og lufttemperatur i rummet. Dette kræver, at kølebehovet er nøje beregnet og at anlægget har et korrekt reguleringsområde. Derudover kan en forkert dimensionering medføre unødige driftsomkostninger. Derfor er det vigtigt at få en gennemarbejdet løsning til netop det behov virksomheden har, hvilket er årsagen til, at vi dimensionerer hvert enkelt projekt i tæt samarbejde med kunden.

Kontakt os for en uforpligtende samtale