Lovpligtigt service-eftersyn

Loven foreskriver, at alle anlæg med fyldning større end 1 kg HFC/HCFC eller andre ”ikke naturlige” kølemidler skal have et lovpligtigt eftersyn mindst 1 gang om året.
Alle anlæg med ”naturlige kølemidler” skal ligeledes have et lovpligtigt eftersyn mindst 1 gang om året.

Lovpligtige eftersyn udføres af en certificeret tekniker, som er ansat ved et certificeret kølefirma, hvor standarden indenfor DS/EN ISO 9001:2015 overholdes.

 

Hvem må udføre service og reparationer?

Det er vigtigt at huske, at det ikke er alle typer af virksomheder, installatører og teknikere der må arbejde med alle størrelse fyldninger og typer af kølemiddel:

  1. KMO certificeret installatør –  oftest en VVS’er eller elektriker der har taget et kursus så de må arbejde med kølemidler op til 2,5kg, også kaldet en KMO uddannelse.
  2. Køletekniker – 4 årigt uddannet tekniker der må arbejde med fyldninger der også er større end 2,5kg. Køleteknikeren skal skal være tilknyttet en 9000 certificeret virksomhed.
KMO, Kølebranchens Miljøordning – certificeringsorgan

KMO (Kølebranchens Miljøordning) er udpeget af Miljøstyrelsen til at varetage autorisation af virksomheder og personale, der skal arbejde i kategori II-IV. KMO skal også lave registreringer for kategori I-IV, som gør det muligt at kontrollere en autoriseret persons eller virksomheds status, og som viser, at autorisationsprocessen er foregået korrekt.

AKB-folder – 10 Kolde
Hvad siger loven

 

Læs mere om hvilke virksomheder der er KMO godkendte  her:

Godkendte KMO virksomheder

 

Vi kan tilbyde

I Dansk Klima Center kan vi som ISO 9001:2015 virksomhed tilbyde serviceaftaler på alle klima-, køle- og ventilationsanlæg – både dem vi selv har solgt og monteret samt eksisterende anlæg vi ikke har monteret. Alle service udføres af køleteknikere der også må arbejde med kølemiddelsfyldninger større end 2,5 kg.

Vi anbefaler som udgangspunkt service 2 gange om året, da det sikrer en optimal drift samt mindsker risikoen for nedbrud på anlægget, men vi vurderer altid behovet i samarbejde med vores kunder.
Som kunde hos Dansk klima Center sørger vi automatisk for at varsle et kommende eftersyn samt at forestå eftersynet og udbedre eventuelle reparationer efter aftale.

Kontakt os for et tilbud på en serviceaftale