Klimaanlæg

Dansk Klima Center leverer alle løsninger indenfor klimaanlæg til erhverv – lige fra varmepumper til større klimaanlæg, som kan bruges både til opvarmning og nedkøling af lokaler.
Vores kundeportefølje spænder bredt, lige fra tankstationer, kontorer, detail, blomsterbutikker, restauranter, hoteller til laboratorier, klinikker og hospitaler.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Vejledning i klimaløsninger
  • Dimensionering af klimaanlæg
  • Montering og idriftsætning af nye klimaanlæg
  • Lovpligtig service samt fejlfinding på nye såvel som gamle klimaanlæg

 

Klimaanlæg til erhverv

Klimanlæg bruges både til opvarmning eller nedkøling af lokaler, men kan også kombineres med blandt andet friskluftindtag. Klimaanlæg bruges ofte, da det er en billigere løsning end ventilation samtidig med, at styringsmuligheder er mere mangfoldige og fleksible. Dette kommer sig af, at store ventilationsanlæg ofte er centralt styret og derved påvirkes større arealer og flere brugere ad gangen.

Klimaanlæg hjælper til at sikre et godt indeklima hvilket skaber de bedste betingelser for virksomhedens medarbejdere. Et dårligt indeklima medfører eksempelvis gener som hovedpine, træthed og ikke mindst sygemeldinger. Derudover foreskriver arbejdstilsynets regler for arbejdsmiljø at temperaturen ved stillesiddende arbejde og normale klima- og arbejdsforhold ikke må overstige 25 °C. Temperaturen kan blive for høj, hvis lokalerne får tilført mere varme, end de kan afgive. Varme udefra skyldes fx solen fra store vinduer, dårligt isolerede ydervægge eller at bygningen har dårligt isoleret fladt tag. Varme indefra skyldes fx personer, belysningsanlæg, elektriske maskiner som fx pc’er og fotokopimaskiner mv.