Vandkølingsanlæg / chillere

Dansk Klima Center tilbyder løsninger indenfor vandkølingsanlæg til køling af produktionsmaskiner, industriprocesser, ventilationsanlæg, komfortkøling. Vi kan levere løsninger af enhver størrelse og vi benytter altid kvalitetsanlæg.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Vejledning i vandkølingsanlæg / chillere
  • Dimensionering af vandkølingsanlæg / chillere
  • Montering og idriftsætning af nye vandkølingsanlæg / chillere
  • Lovpligtig service samt fejlfinding på nye og gamle vandkølingsanlæg / chillere

 

Vandkølingsanlæg reducerer omkostningerne

Vandkølingsanlæg køler en recirkulerende vandkreds, som leverer køling til et vilkårligt antal enheder, dvs. maskiner, processer, ventilationsanlæg eller fancoils. Vandkølingsanlæg bruges ofte til at sikre produktiviteten, en stabil temperatur samt unødvendige produktionsstop.

Anlæggene kan kombineres med frikøling. Her udnytter man udeluftens ofte lavere temperatur ift. den luft man ønsker kølet. I praksis betyder det, at man ikke tilføjer energi til afkølingsprocessen, men udelukkende benytter den energi som er til stede i luften. En difference helt ned til 2% mellem ude- og inde temperaturen kan udnyttes af et frikølingssystem. I Danmark er det kun 3% af årets timer, hvor temperaturen udenfor ligger på mere end 22 grader og derfor kan der opnås meget store strømbesparelser ved en sådan løsning. En besparelse på 50% sammenlignet med traditionelle køleanlæg er ikke usædvanlig.

Dansk Klima Center tilbyder løsninger indenfor alle typer af vandkøleanlæg/chillere og benytter løsninger som skræddersyes fra gang til gang. For at sikre den rigtige løsning arbejder vi i tæt samarbejde med kunden samt foretager altid opmålinger således, at vi sikrer en korrekt dimensionering af anlægget.

Kontakt os for en uforpligtende samtale