Privatlivspolitik

Som en ansvarlig virksomhed har vi fokus på korrekt databeskyttelse. De oplysninger, som du videregiver til os, håndterer og sikrer os, at vi lever op til den nuværende databeskyttelseslovgivning.

I følgende privatlivspolitik vil det blive beskrevet, hvordan vi behandler oplysninger om vores tidligere, nuværende og potentielle kunder.

 

Hvem er vi og hvordan du kan kontakte os

Dataansvarlig virksomhed:

Dansk Klima Center
Åderupvej 65-67
4700 Næstved

Telefon: 55 77 60 90
E-mail: info@dkc-klima.dk

Dansk Klima Center er beliggende i EU/EØS-området og derfor er vi underlagt de europæiske regler og direktiver omkring databeskyttelse og privatliv. Vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og retningslinjer overholder og respekterer EU-direktiv 95/46/EF samt privatlivets lovgivning. Vi vil løbende arbejde på tilpasning til den nye generelle databeskyttelsesforordning.

 

Vores forpligtelse over for dig

Som kunde hos os, er du kernen i alt, hvad vi foretager os. Vi vil med denne privatlivspolitik opretholde din tiltro og tillid til, at vi behandler dine personlige oplysninger med respekt samt oplyse dig omkring dine rettigheder i forbindelse med lovgivningen om dataindsamling.

 

Hvilke personoplysninger vi indsamler om dig

De oplysninger vi opbevarer om dig, kan omfatte:

 • Identifikationsoplysninger: det vil sige din virksomheds navn, adresse, telefonnummer og en evt. e-mail samt evt. oplysninger på en kontaktperson
 • Oversigt over køb samt eventuelle service, udkald, reparationer, garantisager, mv.
 • Betalingshistorik
 • Oplysninger, som indgår i vores korrespondance med dig

De data vi indsamler om dig, er oplysninger vi modtager fra dig eller andre personer, der er ansat i din virksomhed. Vi modtager også oplysninger fra vores montører fra montager og ved eventuelle service og udkald.

Hvis du er jobsøgende samler vi informationer om dig for at vurdere dine kompetencer med henblik på dine evner samt din baggrund. Dette gør vi for at kunne vurdere dit potentiale som medarbejder. Vi gemmer ikke jobansøgninger.

 

Formål med dataindsamling

Vores behandling af dine personoplysninger har følgende formål:

 • Administration af kundeforholdet
 • Vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold
 • Behandle din ordre
 • Modtage betaling
 • Løbende korrespondance med dig som kunde
 • Levere kundeserviceydelser til dig
 • Statistiske formål internt i virksomheden i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser, salgsstatistikker samt statistikker over service. I tilfælde af at vi benytter data til statistiske formål, vil disse data blive anonymiseret.

 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens §6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en købsaftale og for udførelsen af aftalen.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens §6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme Dansk Klima Center og tilbyde vores kunder den bedste service.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 • Statistisk formål: Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens §6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

 

Hvem deler vi dine oplysninger med

Dansk Klima Center videregiver ikke dine personlige oplysninger til en tredjepart med henblik på markedsføring. Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Banken i forbindelse med administration af betalinger
 • Inkassovirksomheder i forbindelse med misligholdelse af betalinger
 • Samsungs indberetningsportal for garantisager
 • Vores journaliseringsprogram, hvor vi administrerer vores daglige drift.

Offentlige myndigheder som politi og lignende kan kræve overdragelse af dine personlige oplysninger. Hvis dette er tilfældet, afleverer vi kun de personlige data, hvis der er en retskendelse til at gøre det.

 

Sletning af oplysninger

Dansk Klima Center opbevarer kun dine personlige data så længe det er nødvendigt for det angivne formål. Derudover tager vi højde for nødvendigheden af at gemme oplysningerne i forhold til vores behov for at besvare forespørgsler, løse problemer og overholde lovkrav i henhold til de gældende love.

For dig betyder det, at vi opbevarer dine personlige oplysninger i en rimelig periode efter vores sidste interaktion. Når dine personlige oplysninger ikke længere er påkrævet i forbindelse med kundeforholdet, ødelægger eller sletter vi det på en sikker måde.

 

Dine rettigheder

Du har rettighederne over, hvordan dine personlige oplysninger benyttes. Dine rettigheder er som følgende:

 • Ret til indsigt – Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
 • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
 • Ret til sletning eller “retten til at blive glemt” – Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
 • Ret til dataportabilitet – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
 • Ret til indsigelse – Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: salg@dkc-klima.dk eller på telefon 55 77 60 90.

 

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.